Werkwijze

Kennismakingsgesprek:

We starten met een  vrijblijvend telefonisch of persoonlijk gesprek  waarin we kennismaken.

Intakegesprek:

In dit gesprek bespreken we wat de coachvraag is. Hierbij zijn het kind en de ouder(s) aanwezig en neemt het kind actief deel aan het gesprek. We spreken in het intakegesprek het aantal coachsessies af en wanneer  en waar deze plaatsvinden. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

Coaching:

Hierna volgen de coachingssessies volgens afspraak. Gemiddeld zijn dit ongeveer 6 sessies. In de coachingssessies wordt er gepraat, gelachen, getekend, gespeeld, gevisualiseerd, bewogen of gewandeld. Wat we doen hangt af van de coachvraag en van wat er bij het kind, de ouder of de leraar past.

Evaluatie:

Na het aantal afgesproken coachingssessies vindt er een evaluatie plaats. We bespreken hoe het gaat en of de coachvraag is beantwoord. Eventueel kunnen we ook een tussenevaluatiemoment afspreken.

 

Blij met mij!

Deze kindertraining geef ik zowel individueel als in kleine groepjes. Blij met mij bestaat uit 5 kindermiddagen en 3 ouderbijeenkomsten.